Ugnayan Para Sa Katatagan ng Komunidad

July 23, 30 & August 6, 2021 via Zoom

Ano ang Barangay Rx?

Ano ang nais makamit ng Barangay Rx?

Para kanino ang Barangay Rx?

Kailan at saan gaganapin ang Barangay Rx?

Co-leaders and Partners

Ano ang barangay RX?

Ano ang nais makamit ng Barangay Rx?

Para kanino ang Barangay Rx?

Kailan at saan gaganapin ang Barangay Rx?

Co-leaders and Partners

Ano ang Barangay Rx?

Ang Barangay Rx ay isang pakikipag-ugnayan ng mga pinuno ng barangay, kumpanya, at organisasyon kung saan maaari silang makipagpalitan ng kaalaman ukol sa community-driven innovation resilience.

Dinisenyo ito ng Ashoka at ng Cebuana Lhuillier upang magbigay ng alternatibo sa karaniwang forum na “lecture-type” o walang interaksyon mula sa audience.

Nilalayon ng Barangay Rx na paigtingin at palaguin ang kadalasang one-way na pagpapalitan ng impormasyon sa mga forum.  Ang Barangay Rx ay aktibong sumusuporta at kumukonekta ng mga barangay leaders at LGUs, kasama ang mga potensyal na sumusuporta ng community-driven innovation. 

Ito ay isang lugar para makibahagi, kumonekta, at magbigay ng access sa mga nangangailangan ng supporta upang paigtingin ang barangay resilience at innovation. 

Ano ang nais makamit ng Barangay Rx?

I-highlight at bigyan ng pansin ang experiences at proseso ng iba’t-ibang community driven innovation para maging resilient.

I-activate ang “grassroots innovation” patungo sa resilience sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga “tangible” na hakbang at gabay sa innovative solutions design

Magbigay ng plataporma para ikonekta ang mga community-driven innovation at ang kinakailangang suporta upang palaliminin ang impact ng mga ito

Ipagpatuloy ang mga pag-uusap at kolaborasyon ng mga kabilang sa event

Para kanino ang Barangay Rx?

Mga indibidwal at organisasyon na naghahanap ng suporta para sa mga proyekto tungkol sa resilience na galing sa barangay o ibang mga pamayanan (“grassroots”)

NGO,
Social Entrepreneurs,
LGU

Mga ahensya ng gobyerno

Pribadong kumpanya na mayroong CSR

Mga indibidwal at organisasyon na naghahanap ng suporta para sa mga proyekto tungkol sa resilience na galing sa barangay o ibang mga pamayanan (“grassroots”)

NGO,
Social Entrepreneurs,
LGU

Mga ahensya ng gobyerno

Pribadong kumpanya na mayroong CSR

Kailan at saan gaganapin ang Barangay Rx?

DAY 1

Biyernes
Ika-23 ng Hulyo 2021
9 AM – 12 PM
via Zoom

DAY 2

Biyernes
Ika-30 ng Hulyo 2021
9 AM – 11:30 AM
via Zoom

DAY 3

Biyernes
Ika-6 ng Agosto 2021
9 AM – 11:30 AM
via Zoom

Co-leaders

Ang Ashoka™ ay ang pinakamalaking network ng mga social entrepreneurs sa buong mundo na may higit na 3,200 na nangungunang mga changemaker o “Ashoka Fellow” sa higit na 90 na bansa.

Ang Ashoka ay may 40 country offices na mayroong access sa mahigit na sampung libong mga social innovators na gumagawa ng positibong pagbabago sa kani-kanilang mga bansa at pamayanan.

Cebuana Lhuilller ™ is the Philippines’ leading and largest micro financial services provider specializing in pawning, remittance, microinsurance, and micro savings. 

Cebuana Lhuillier Foundation, Inc., ™ as the corporate social responsibility arm of the P.J. Lhuillier Group of Companies coordinates, implements and supports programs and initiatives all over the Philippines that would promote the welfare and well-being of sectors of society that are in need  

MAJOR PARTNERS

PARTNERS

MEDIA PARTNERS